Φόρμα Εγγραφής Σχολικής μονάδας
1. Τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας.
*
*
*
*
*
*
2. Συμπληρώστε τα στοιχεία του Υπευθύνου Συμμετοχής της Σχολικής Μονάδας.
*
*
*
*
*
*
π.χ. Εκπαιδευτικός , Διευθυντής/ντρια, Υποδιευθυντής/ντρια
*
*
3. Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και δηλώστε μας υπεύθυνα ότι συμφωνείτε και τα αποδέχεστε.

Συμμετέχουμε ομαδικά ως Σχολική Μονάδα στον αγώνα δρόμου της επιλογής μας, με δική μας ευθύνη, έχοντας προβεί στην απαραίτητη ενημέρωση των μελών της ομάδας της Σχολικής Μονάδας μας, που αφορά στην ασφάλειά τους, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα δρόμου της επιλογής μας στη Διοργάνωση του Μαραθωνίου Κρήτης. Συμφωνούμε ότι θα συμμορφωθούμε αμέσως με τις οδηγίες των υπευθύνων της Διοργάνωσης για κάθε λόγο και αιτία συμπεριλαμβανομένης και της πιθανής απόσυρσης από τον αγώνα δρόμου της επιλογής μας σε περίπτωση Ιατρικής Συμβουλής. Παραιτούμαστε από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία στη διάρκεια του αγώνα ή αμέσως μετά το τέλος του.

Συναινούμε στην επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων σύμφωνα με τις συγκεκριμένες ατομικές επιλογές οι οποίες δηλώθηκαν με ακρίβεια στη σχολική μονάδα από τα ενήλικα μέλη και από τους ασκούντες τη γονική επιμέλεια για κάθε ανήλικο, για τη χρήση του ονόματος / εικόνας μας από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους διοργανωτές και τους χορηγούς της διοργάνωσης για την καλύτερη ενημέρωσή μας αλλά και για προωθητικούς λόγους της διοργάνωσης.

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι έχουμε διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχής, καθώς επίσης και τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στη συμμετοχή μας στην Διοργάνωση του Μαραθωνίου Κρήτης και τις αποδεχόμαστε.

4. Μεταφορτώστε το αρχείο Συμμετοχών της Σχολικής Μονάδας
*
Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει και συμπληρώσει το αρχείο όπως έχει υποδειχθεί στις οδηγίες εγγραφής Σχολικής Μονάδας εδώ