Φόρμα Εγγραφής Λαμπαδηδρόμου
1. Επιλέξτε την περιοχή από την οποία θέλετε να συμμετάσχετε
*
2. Συμπληρώστε τα προσωπικά στοιχεία σας
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
3. Συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας
*
*
*
*
*
*
*
*
4. Διαβάστε τα παρακάτω κείμενα και δηλώστε μας υπεύθυνα ότι συμφωνείτε και τα αποδέχεστε

Συμμετέχω στην ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ εις μνήμην του Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών για τυχόν βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία στη διάρκεια της Λαμπαδηδρομίας ή αμέσως μετά το τέλος της. Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος / εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους διοργανωτές και τους χορηγούς της διοργάνωσης για προωθητικούς λόγους.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω στοιχεία της αίτησης συμμετοχής ανήκουν σε ανήλικο/κη, τότε η υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση δήλωσης και συναίνεσης του Γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου/ης.

Τέλος δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει όλους τους όρους συμμετοχής, καθώς επίσης και τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στην Λαμπαδηδρομία εις μνήμην του Μητροπολίτη Ειρηναίου Γαλανάκη, της Διοργάνωση του Μαραθωνίου Κρήτης και στη συμμετοχή μου σε αυτήν και τις αποδέχομαι.

5. Εμπιστευτικότητα και ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
Η Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθώνιου Κρήτης, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εγγεγραμμένων λαμπαδηδρόμων, έχει προβεί στην εναρμόνιση των λειτουργιών εγγραφής / συμμετοχής στο Πρόγραμμα Λαμπαδηδρομίας της Διοργάνωσή της, με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που εφαρμόζεται από την 25/5/18 σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό (GDPR), ζητείται η συγκατάθεση του κάθε λαμπαδηδρόμου για τις παρακάτω κατηγορίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος λαμπαδηδρόμος επιθυμεί τη συνολική ή μερική άρση των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το info@crete-marathon.gr μέχρι και 10 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να άρει.